Regulamin

Warszawa noclegi

Regulamin Hostelowy

Serdecznie witamy państwa w Hostelu HENRIX. Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszych progach i oddając do Państwa dyspozycji nasze usługi. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

§1

 1. Pokój w Hostelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hostelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 10.00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedna dobę.

§2

 1. Życzenia przedłużenia pobytu w Hostelu Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 2. Hostel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
 3. Za pobyt opłaty są regulowane przy zameldowaniu.
 4. Za nie wykorzystane pełne doby hostel zobowiązany jest do zwrotu uiszczoną gotówkę (max. Do godz. 14.00).

§3

 1. Osoby nie zameldowane w Hostelu po uprzednim ustaleniu z Recepcją mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz.10.00 do 22.00.
 2. Gość Hostelu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu nie uiścił należnych opłat, rażąco naruszył Regulamin Hostelu wyrządzając szkodę w mieniu hostelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hostelu lub innych osób przebywających w Hotelu lub zakłócił pobyt Gości i funkcjonowanie Hostelu.

§4

 1. W Hostelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 06.00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hostelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hostel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 3. Dzieci na terenie Hostelu nie mogą pozostać bez opieki dorosłych.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz palenia w pokojach oraz na całym obiekcie.

§5

 1. Na terenie Hostelu nie dopuszcza się obecności psów i innych zwierząt.

§6

 1. Meble i dekoracje w pokoju hostelowym stanowią elementy wyposażenia.
 2. Dyrekcja Hostelu prosi uprzejmie o zapoznanie się z wyposażeniem pokoju.
 3. Gość Hostelu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Hostelu wywołane jego działaniem bądź też osób przez niego zaproszonych.
 4. Jeśli Gość podczas swojego pobytu w pokoju hostelowym nie zgłosi braków w wyposażeniu pokoju i łazienki, to po wyjeździe Gościa z Hostelu, w przypadku komisyjnego stwierdzenia braku któregoś z elementów wyposażenia Hostelu, Hostel ma prawo obciążyć Gościa za braki w wyposażeniu.

§7

 1. Hostel świadczy usługi zgodnie za swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o niezwłoczne zgłaszanie ich Recepcji, co umożliwi Dyrekcji Hostelu natychmiastowa reakcję.

§8

 1. Hostel nie odpowiada za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe oraz dzieła sztuki pozostawione w pokoju.
 2. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu Gościa.

§9

 1. Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięci drzwi na klucz.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hostelowych grzałek, czajników elektrycznych i podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.