Regulamin

Warszawa noclegi

Regulamin Hostelowy

Serdecznie witamy państwa w HENRIX. Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszych progach i oddając do Państwa dyspozycji nasze usługi. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

§1

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 10.00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedna dobę.

§2

 1. Życzenia przedłużenia pobytu w Henrix Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 2. Henrix uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
 3. Za pobyt opłaty są regulowane przy zameldowaniu.
 4. Za nie wykorzystane pełne doby Henrix zobowiązany jest do zwrotu uiszczoną gotówkę (max. Do godz. 14.00).

§3

 1. Osoby nie zameldowane w Henrix po uprzednim ustaleniu z Recepcją mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz.10.00 do 22.00.
 2. Gość Henrix nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Henrix może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu nie uiścił należnych opłat, rażąco naruszył Regulamin Henrix wyrządzając szkodę w mieniu Henrix lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Henrix lub innych osób przebywających w Hotelu lub zakłócił pobyt Gości i funkcjonowanie Henrix.

§4

 1. W Henrix obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 06.00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Henrix nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Henrix może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 3. Dzieci na terenie Henrix nie mogą pozostać bez opieki dorosłych.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz palenia w pokojach oraz na całym obiekcie.

§5

 1. Na terenie Henrix nie dopuszcza się obecności psów i innych zwierząt.

§6

 1. Meble i dekoracje w pokoju Henrix stanowią elementy wyposażenia.
 2. Dyrekcja Henrix prosi uprzejmie o zapoznanie się z wyposażeniem pokoju.
 3. Gość Henrix ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Henrix wywołane jego działaniem bądź też osób przez niego zaproszonych.
 4. Jeśli Gość podczas swojego pobytu w pokoju nie zgłosi braków w wyposażeniu pokoju i łazienki, to po wyjeździe Gościa, w przypadku komisyjnego stwierdzenia braku któregoś z elementów wyposażenia pokoju, Henrix ma prawo obciążyć Gościa za braki w wyposażeniu.

§7

 1. Henrix świadczy usługi zgodnie za swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o niezwłoczne zgłaszanie ich Recepcji, co umożliwi Dyrekcji natychmiastowa reakcję.

§8

 1. Henrix nie odpowiada za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe oraz dzieła sztuki pozostawione w pokoju.
 2. Henrix nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu Gościa.

§9

 1. Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięci drzwi na klucz.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych i podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.